Vad är ultraljud?

Ultraljud är ljudvågor som har så hög frekvens att vi inte kan höra dem, dvs 20 kHz (20 000 svängningar/sekund).

Ljudet fortplantar sig med olika hastighet i vävnad beroende på frekvens. Vid låg frekvens blir upplösningsförmågan sämre, vid hög frekvens ges hög upplösning men minskad räckvidd pga ökad absorption i vävnaden. Inom obstetriken används oftast ultraljudsfrekvens mellan 3 och 7 MHz.

Den vanligaste typen av ultraljud under graviditet är det så kallade abdominella ultraljudet, där vi “lyser igenom” buken med en givare (transducer) efter att först ha smort in magen med gel.

Vid gynekologiska ultraljud kan vi förutom abdominellt ultraljud också göra ett vaginalt ultraljud, dvs man för upp en transducer via slidan för att undersöka livmoder och äggstockar.

Ultraljudssäkerhet
Man har undersökt om bland annat födelsevikt, tillväxt, rörelseförmåga, språkutveckling eller inlärningsförmåga har påverkats negativt av ultraljudsundersökning. Det finns ingenting som talar för att undersökningen är skadlig för barnet eller mamman.

Man är överens om att ultraljud har en viss effekt på kroppen eftersom ultraljudsvågor utgörs av värme, vilket gör att kroppen värms upp; hur mycket beror på vilken effekt som tillförs. Den apparatur som används inom obstetriska/gynekologiska ultraljud har så låg effekt som möjligt och vi följer riktlinjer från myndigheter i såväl Europa som USA och WHO när vi utför ultraljud under graviditet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*