Alexi

Namnbetydelse Alexi

Vad betyder Alexi?

Här hittar du information om namnet Alexi.

Vad betyder ditt namn Alexi? Namnbetydelse, namnstatistik, ursprung, mm.

Alexi är ett kvinnonamn.
Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2009-04)...tgärda genom att lägga till pålitliga källor (fotnoter). Fakta utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort. Diskutera på diskussionssidan.
Alexi är en förvärvad störning av läsförmågan.
Vid alexi har något område i hjärnan, som är viktigt för läsfunktionen, blivit skadat till följd av en hjärnskada (till exempel stroke eller traumatisk hjärnskada).

Olika typer av alexier
Man skiljer på centrala och perifera typer av alexi. Alla typerna beror dock på skada i centrala nervsystemet (hjärnan). Vid central alexi är rent språkliga funktioner påverkade (till exempel ordavkodning), medan skadan påverkar icke-språkliga funktioner såsom perception och motorik vid perifer alexi.
Perifera alexier
Ren alexi (äv. bokstavsvis läsning eller letter-by-letter reading) yttrar sig att man inte kan avkoda hela ord. Läsning måste ske bokstav för bokstav. Korta ord kan gå bra att avkoda i sin helhet, men det blir mycket mödosamt att läsa längre ord. Man kan fortfarande skriva och kan faktiskt bli hjälpt i sin läsning genom att skriva det ord man försöker läsa i luften.
Neglektalexi yttrar sig i att man inte läser text som befinner sig till vänster, till exempel vänstra halvan av ett ord. (Se även neglekt).
Uppmärksamhetsalexi yttrar sig i att man inte kan fokusera på det ställe man befinner sig på i texten. Detta orsakar märkliga läsningsfel då ord kan "vandra omkring" mellan rader och olika delar av rader.
Centrala alexier
Ytalexi yttrar sig i att man endast kan läsa ord som stavas regelbundet, som de låter. Den ordförrådsbaserade läsningen är störd. Alexin är ett högläsningsproblem, och drabbar inte nödvändigtvis förståelsen av orden.
Fonologisk alexi yttrar sig i problem med att läsa okända ord och nonsens-ord. Den bokstavsvisa läsningen är störd.
Djupalexi är den allvarligaste formen av alexi och förekommer ofta samtidigt med allvarlig afasi. Man kan inte läsa ord som man inte redan kan, till exempel pseudoord, och misslyckas med att säga välkända ord rätt. Resultatet blir att man läser ut en semantisk parafasi, dvs. ett ord med liknande betydelse. Detta beror troligen på att det fonologiska systemet är så skadat att högläsningen av ett ord måste ta omvägen runt associationer som finns i närheten av ordet.
Se även
Afasi
Agrafi
Dysgrafi
Dyskalkyli
DyslexiKälla: Wikipedia, den fria encyklopedin.


Flicknamn Alexi: Vad tycker andra om Alexi?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*