Gullveig

Namnbetydelse Gullveig

Vad betyder Gullveig?

Här hittar du information om namnet Gullveig.

Vad betyder ditt namn Gullveig? Namnbetydelse, namnstatistik, ursprung, mm.

Gullveig är ett kvinnonamn.

Gullveig av Frølich


Loke finner Gullveigs hjärta, John Bauer


Hyrrokkin av Pietsch


Angerboda (Angrbodha) eller Gullveig är i nordisk mytologi en jättinna som utsår tvedräkt mellan asar och vaner, vilket leder till det första kriget, vanakriget. Det är vanerna som ger henne uppdraget att ta sig till Asgård och förarga asarna. Aurboda heter hon då hon är gift med Gymer.
När de båda gudasläktena försonats, straffar de Angerboda genom att bränna henne på bål. Hennes önskan att göra ont är dock så stor att Nifelheim inte har plats för henne, och hon skickas för att återfödas.
Angerboda återföds av andra jätteföräldrar och heter nu Heid. Ingen utanför Jutanheim, förutom Loke, vet att hon nu lever. Under namnet Heid vandrar hon nu runt i Midgård och sprider sina illasinnade kunskaper om onda runor och trolldom. Hon lyckas även ta sig obemärkt in i Asgård, men asarna upptäcker snart vem hon är. Då bränner de henne på nytt. Denna gång letar Loke rätt på brännplatsen och finner hennes levande hjärta. Han slukar det och föder henne på nytt.
Denna gång går hon under namnet Gullveig och stiftar åter ont. Asarna finner henne igen och bränner henne för tredje gången. Loke letar och finner hennes hjärta, slukar det och föder pest-jättinnan Leikin (läs Hel). Tre gånger är hon dräpt, men lever fortfarande och vistas nu i Järnveden eller Järnskogen och kallas "Den gamla i järnskogen" eller Heid och ses som representant för ond magi. Hon bär därefter binamnet Hyrrokkin (Hyrrokin) vilket betyder "den eldrökta".
Både andra och tredje gången hon bränns hittar alltså Loke hennes hjärta och slukar det. Varje gång Loke ser till att Angerboda återföds ger de tillsammans upphov till andra avkommor som Fenrisulven, Midgårdsormen och Hel. Gudarna inser att dessa barn är farliga och låter fjättra ulven, slänga ormen i havet och placera Hel i underjorden.
Namnet Angerboda betyder "sorgebebåderska". Namnet anknyter antagligen till det faktum att hennes söner Fenrisulven och Midgårdsormen kommer att döda Oden respektive Tor vid Ragnarök.
Namnet Gullveig betyder "Gulddryck" eller "Guldberusning". Angerboda kallades Heid när hon utövade trolldom.
Namnet Heid betydde under forntiden trollkvinna.
Se även
Tyr
Snorre Sturlason: Prosaiska EddanKälla: Wikipedia, den fria encyklopedin.


Flicknamn Gullveig: Vad tycker andra om Gullveig?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*