J

Namnbetydelse J

Vad betyder J?

Här hittar du information om namnet J.

Vad betyder ditt namn J? Namnbetydelse, namnstatistik, ursprung, mm.

J är ett kvinnonamn.

Jj Jj
Ursprung
Betydelse
arm
Protokanaiskt
(yad)
Feniciskt
(yōdh)
Besläktade bokstäver i andra alfabet
Arabiskt
ﻱ (yāʾ)
Syriskt
ܝ (Yōḏ)
Hebreiskt
(TM) (yod)
Arameiskt

Grekiskt
(TM)ι (Jota)
Kyrilliskt
+- ?-- ^~
BrāhmīA

Gujarati

Devanagari

Tibetanskt

Tekniskt
Morse
- --   --   --   -
Latin-1
J:74 / j:106
Unicode
J:U+004A / j:U+006A
Bokstavering
Johan, Juliet
ASläktskapet med brahmi-skriftsystemen är inte helt klarlagt.
Skylt som markerar järnvägsstation


J [ji] är den tionde bokstaven i det moderna latinska alfabetet.

Betydelser
Versalt J
Beteckning för joule, enhet som storheten energi (W) mäts i enligt SI-systemet
I stela kroppars dynamik vanlig förekommande beteckning för tröghetsmoment (alt. bet. I)
Nationalitetsbeteckning för motorfordon från Japan
Tidigare länsbokstav för det dåtida -lands län[källa behövs]
Inom bibliotekens klassifikationssystem SAB beteckning för arkeologi, se SAB:J
Inom elektromagnetismen beteckningen för storheten strömtäthet som mäts i enheten A/m2
Beteckning för järnvägsstation
J-bandet, radiofrekvenser från 10 till 20 GHz
Gement j
j används bland annat inom ellära och elektroteknik som beteckning för den imaginära enheten
I det internationella fonetiska alfabetet betecknar bokstaven en palatal approximant
j, den andra imaginära enheten i en kvaternion
Historia
Bokstaven "J" var från början en variant av bokstaven "I", men blev till slut en egen bokstav, som betecknade ett konsonantljud i stället för ett vokalljud. Men i många romanska språk, som franska och spanska, har "j" blivit ett sche-ljud, vilket märks också i lånord till svenskan som journalist och justera.
Datateknik
I datorer lagras J samt förkomponerade bokstäver med J som bas och vissa andra varianter av J med följande kodpunkter:
Unicode
Liten
bokstav

Unicode
Stor
bokstav

Används bl.a. i följande språk
U+006A
j
LATIN SMALL LETTER J
U+004A
J
LATIN CAPITAL LETTER J
de flesta där latinskt alfabet används
U+02B2
ʲ
MODIFIER LETTER SMALL J
U+0135
ĵ
LATIN SMALL LETTER J WITH CIRCUMFLEX
U+0134
Ĵ
LATIN CAPITAL LETTER J WITH CIRCUMFLEX
esperanto
U+01F0
ǰ
LATIN SMALL LETTER J WITH CARON
<U+004A, U+030C>
JOE


U+0237
ȷ
LATIN SMALL LETTER DOTLESS J
I ASCII-baserade kodningar lagras J med värdet 0x4A (hexadecimalt) och j med värdet 0x6A (hexadecimalt). I EBCDIC-baserade kodningar lagras J med värdet 0xD1 (hexadecimalt) och j med värdet 0x91 (hexadecimalt). -vriga varianter av J lagras med olika värden beroende på vilken kodning som används, om de alls kan representeras.v 'EUR d 'EUR r

Latinska alfabetet

Grundbokstäver

Aa · Bb · Cc · Dd · Ee · Ff · Gg · Hh · Ii · Jj · Kk · Ll · Mm · Nn · Oo · Pp · Qq · Rr · Ss · Tt · Uu · Vv · Ww · Xx · Yy · Zz


Modifierade eller
konstruerade bokstäver

Áá · ,â · EURà · EURȁ · ,? · ...å · ,,ä · EURā · ?? · ?ã · ,,... · ,,?...? · EURḁ · A--? · Ⱥ' · ,? · ,,... · +? · ?EUR · Ɓ" · +? · ^? · OEč · ?ç · ^? · ?< · ?^ · Ȼȼ · ?-- · '" · ?ď · ?< · OEḍ · ?ḏ · Ḑ' · Đ' · Ðð · ?- · ?ḏ · ?é · ?ê · ^è · ,,... · ?> · <ë · '" · 'EUROEẼẽ · 'EUROE"o · ~(TM) · --- · Ẹẹ · +? · "o · --- · ~(TM) · ?> · oeḝ · +? · ?? · '' · Ǵǵ · oeĝ · Ǧǧ · ?? · Ġġ · Ģģ · "ɠ · Ḡḡ · Ǥǥ · Ĥĥ · ?? · Ḧḧ · Ḣḣ · Ḥḥ · H̱- · Ḩḩ · Ḫḫ · Ħħ · '' · İi · Iı · Íí · ?î · OEì · ^? · Ïï · Ḯḯ · Īī · Ĩĩ · Įį · ?< · Ḭḭ · Ĵĵ · JOEǰ · ^? · Ḱḱ · Ǩǩ · Ķķ · Ḳḳ · Ḵḵ · ~(TM) · '' · Ĺĺ · Ł, · Ḽḽ · Ľľ · Ļļ · Ḷḷ · Ḹḹ · Ḻḻ · Ƚ? · 'ɫ · '' · Ḿḿ · EURṁ · ,? · ?< · ?,, · Ǹǹ · 'ñ · ?< · ?^ · ,,... · +? · ^? · ? · N^n^ · ...+ · "ó · Ő' · "ô · 'ò · OEȍ · ?ŏ · Ȯȯ · Ȱȱ · -ö · Ȫȫ · OEō · '" · Ṑ' · oõ · OEṍ · ?ṏ · Ȭȭ · ~ø · Ǿǿ · Ǫǫ · Ǭǭ · OEọ · ?ȏ · Ơơ · "o · --- · Ƥƥ · 'ᵽ · --- · "o · Ȑ' · ~(TM) · --- · ~(TM) · ?> · oeṝ · ?? · OEɍ · 'ɽ · ?> · Ṥṥ · oeŝ · Šš · Ṧṧ · ?? · ~(TM) · Ṡṡ · Ṣṣ · Ṩṩ · Ťť · Ṱṱ · T^-- · Ţţ · ?> · Ŧŧ · Ṫṫ · Ṭṭ · Ṯṯ · Ⱦ' · ?ú · (TM)ù · >û · Ŭŭ · Ưư · Űű · oeü · Ūū · Ṻṻ · Ųų · Ůů · Ũũ · Ṹṹ · Ụụ · Ṳṳ · Ṵṵ · Ṷṷ · ,,? · Ṽṽ · Ṿṿ · Ʋ< · Ỽỽ · ,? · Ŵŵ · EURẁ · ,,... · W?~ · +? · ^? · '' · X,x, · OEẍ · ?< · Ƴƴ · Ýý · Ŷŷ · Ỳỳ · Ÿÿ · Ȳȳ · Ỹỹ · Y?(TM) · ?ẏ · Y̨y̨ · ?ɏ · Ỿỿ · Źź · Ẑ' · Žž · Żż · '" · "o · Ƶƶ · Ȥȥ


Speciella bokstäver

'' · 'ɐ · ,? · '+?'+,, ·  · oeɯ · Ƞ? · +" · ' · Ƿƿ · ?< · ƦEUR · ſ · > · Ʃ? · ?þ · Ꝥꝥ · Ꝧꝧ · Ʊ? · ...OE · oeȝ · Ʒ' · Ǯǯ · ƺ · Ƹƹ · Ƨƨ · ƻ · Ƽƽ · ,,... · ~ · EUR · ǁ · , · ? · ʻ


Ligaturer

+æ · Ǣǣ · Ǽǽ · '" · DZ Dz dz · ,, ... + · IJij · ? < OE · ? ^ ? · Ỻỻ · (@) · & · Ƕo · Ȣȣ · ?? · ȸ · ȹ · ʥ · ʤ · EUR · fi · , · ? · ,, · ʩ · ... · ʪ · ʫ · ɮ · + · ʨ · ʦ · ʧ · ᵫ · , · " · ᵺ


Diakritiska tecken

´ · < · + · ? · ˝ · ̏ · (TM) · · · ¨ · ː · : · ? · ¯ · ˍ · 'EUR" · 'EUR" · ~ · ~ · oe · ? · '' · ? · > · , · ¸ · > · ^ · / · . · |

Källa: Wikipedia, den fria encyklopedin.


Flicknamn J: Vad tycker andra om J?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*