L

Namnbetydelse L

Vad betyder L?

Här hittar du information om namnet L.

Vad betyder ditt namn L? Namnbetydelse, namnstatistik, ursprung, mm.

L är ett kvinnonamn.

För mangafiguren, se L (Death Note).
Ll Ll
Ursprung
Protokanaiskt
(lamd)
Feniciskt
(lāmedh)

Bokstavering
Ludvig

L [ell] är den tolfte bokstaven i det moderna latinska alfabetet.

Betydelser
Versalt L
Talet 50 med romerska siffror.
Auktorsnamn för Linné, betecknande att en art beskrivits och namngivits av denne - "Blåbär (Vaccinium myrtillus L.)". Carl von Linné är den ende som internationellt betecknas med en enda bokstav på detta sätt.
Nationalitetsbeteckning för motorfordon från Luxemburg.
Inom bibliotekens klassifikationssystem SAB beteckning för biografi med genealogi, se SAB:L.
Tidigare länsbokstav, för det förutvarande Kristianstads län.
Den statistiska kategorin Förlust i baseboll.
Gement l
Förkortning för volymenheten liter.
I IPA-alfabetet en alveolar lateral approximant.
Förkortning av latinets liquidus som beskriver ett flytande ämne och som skrivs efter kemiska beteckningar. (ex. H',,O(l) )
Historia
Bokstaven L motsvaras av den grekiska bokstaven lambda, som i sin tur härstammar från den feniciska bokstaven "lamedh", vilken ursprungligen föreställde en stav, som man drev fram boskap med, eller en herdestav.
Datateknik
I datorer lagras L samt förkomponerade bokstäver med L som bas och vissa andra varianter av L med följande kodpunkter:
Unicode
Liten
bokstav

Unicode
Stor
bokstav

Används bl.a. i följande språk
U+006C
l
LATIN SMALL LETTER L
U+004C
L
LATIN CAPITAL LETTER L
de flesta där latinskt alfabet används
U+02E1
ˡ
MODIFIER LETTER SMALL L
U+013A
ĺ
LATIN SMALL LETTER L WITH ACUTE
U+0139
Ĺ
LATIN CAPITAL LETTER L WITH ACUTE
slovakiska
U+013E
ľ
LATIN SMALL LETTER L WITH CARON
U+013D
Ľ
LATIN CAPITAL LETTER L WITH CARON
slovakiska
U+013C
ļ
LATIN SMALL LETTER L WITH CEDILLA
U+013B
Ļ
LATIN CAPITAL LETTER L WITH CEDILLA
lettiska, liviska
U+1E37

LATIN SMALL LETTER L WITH DOT BELOW
U+1E36

LATIN CAPITAL LETTER L WITH DOT BELOW

U+1E39

LATIN SMALL LETTER L WITH DOT BELOW AND MACRON
U+1E38

LATIN CAPITAL LETTER L WITH DOT BELOW AND MACRON

U+1E3D

LATIN SMALL LETTER L WITH CIRCUMFLEX BELOW
U+1E3C

LATIN CAPITAL LETTER L WITH CIRCUMFLEX BELOW

U+1E3B

LATIN SMALL LETTER L WITH LINE BELOW
U+1E3A

LATIN CAPITAL LETTER L WITH LINE BELOW

U+0142
,
LATIN SMALL LETTER L WITH STROKE
U+0141
Ł
LATIN CAPITAL LETTER L WITH STROKE
polska, dogrib, högsorbiska, lågsorbiska, kasjubiska, kantyli
U+0140
EUR
LATIN SMALL LETTER L WITH MIDDLE DOT
U+013F
Ŀ
LATIN CAPITAL LETTER L WITH MIDDLE DOT
katalanska, <U+006C, U+00B7> (l·) resp. <U+004C, U+00B7> (L·) föredras
U+2114
',,"
L B BAR SYMBOLsymbol, skålpund, föregångare till # och £
U+0023
#
NUMBER SIGNsymbol, nummertecken
U+00A3
£
POUND SIGNvalutasymbol, pund eller lire
I ASCII-baserade kodningar lagras L med värdet 0x4C (hexadecimalt), l med värdet 0x6C (hexadecimalt) och # med värdet 0x23 (hexadecimalt). I EBCDIC-baserade kodningar lagras L med värdet 0xD3 (hexadecimalt), l med värdet 0x93 (hexadecimalt) och # med värdet 0x7B (hexadecimalt). -vriga varianter av L lagras med olika värden beroende på vilken kodning som används, om de alls kan representeras.v 'EUR d 'EUR r

Latinska alfabetet

Grundbokstäver

Aa · Bb · Cc · Dd · Ee · Ff · Gg · Hh · Ii · Jj · Kk · Ll · Mm · Nn · Oo · Pp · Qq · Rr · Ss · Tt · Uu · Vv · Ww · Xx · Yy · Zz


Modifierade eller
konstruerade bokstäver

Áá · ,â · EURà · EURȁ · ,? · ...å · ,,ä · EURā · ?? · ?ã · ,,... · ,,?...? · EURḁ · A--? · Ⱥ' · ,? · ,,... · +? · ?EUR · Ɓ" · +? · ^? · OEč · ?ç · ^? · ?< · ?^ · Ȼȼ · ?-- · '" · ?ď · ?< · OEḍ · ?ḏ · Ḑ' · Đ' · Ðð · ?- · ?ḏ · ?é · ?ê · ^è · ,,... · ?> · <ë · '" · 'EUROEẼẽ · 'EUROE"o · ~(TM) · --- · Ẹẹ · +? · "o · --- · ~(TM) · ?> · oeḝ · +? · ?? · '' · Ǵǵ · oeĝ · Ǧǧ · ?? · Ġġ · Ģģ · "ɠ · Ḡḡ · Ǥǥ · Ĥĥ · ?? · Ḧḧ · Ḣḣ · Ḥḥ · H̱- · Ḩḩ · Ḫḫ · Ħħ · '' · İi · Iı · Íí · ?î · OEì · ^? · Ïï · Ḯḯ · Īī · Ĩĩ · Įį · ?< · Ḭḭ · Ĵĵ · JOEǰ · ^? · Ḱḱ · Ǩǩ · Ķķ · Ḳḳ · Ḵḵ · ~(TM) · '' · Ĺĺ · Ł, · Ḽḽ · Ľľ · Ļļ · Ḷḷ · Ḹḹ · Ḻḻ · Ƚ? · 'ɫ · '' · Ḿḿ · EURṁ · ,? · ?< · ?,, · Ǹǹ · 'ñ · ?< · ?^ · ,,... · +? · ^? · ? · N^n^ · ...+ · "ó · Ő' · "ô · 'ò · OEȍ · ?ŏ · Ȯȯ · Ȱȱ · -ö · Ȫȫ · OEō · '" · Ṑ' · oõ · OEṍ · ?ṏ · Ȭȭ · ~ø · Ǿǿ · Ǫǫ · Ǭǭ · OEọ · ?ȏ · Ơơ · "o · --- · Ƥƥ · 'ᵽ · --- · "o · Ȑ' · ~(TM) · --- · ~(TM) · ?> · oeṝ · ?? · OEɍ · 'ɽ · ?> · Ṥṥ · oeŝ · Šš · Ṧṧ · ?? · ~(TM) · Ṡṡ · Ṣṣ · Ṩṩ · Ťť · Ṱṱ · T^-- · Ţţ · ?> · Ŧŧ · Ṫṫ · Ṭṭ · Ṯṯ · Ⱦ' · ?ú · (TM)ù · >û · Ŭŭ · Ưư · Űű · oeü · Ūū · Ṻṻ · Ųų · Ůů · Ũũ · Ṹṹ · Ụụ · Ṳṳ · Ṵṵ · Ṷṷ · ,,? · Ṽṽ · Ṿṿ · Ʋ< · Ỽỽ · ,? · Ŵŵ · EURẁ · ,,... · W?~ · +? · ^? · '' · X,x, · OEẍ · ?< · Ƴƴ · Ýý · Ŷŷ · Ỳỳ · Ÿÿ · Ȳȳ · Ỹỹ · Y?(TM) · ?ẏ · Y̨y̨ · ?ɏ · Ỿỿ · Źź · Ẑ' · Žž · Żż · '" · "o · Ƶƶ · Ȥȥ


Speciella bokstäver

'' · 'ɐ · ,? · '+?'+,, ·  · oeɯ · Ƞ? · +" · ' · Ƿƿ · ?< · ƦEUR · ſ · > · Ʃ? · ?þ · Ꝥꝥ · Ꝧꝧ · Ʊ? · ...OE · oeȝ · Ʒ' · Ǯǯ · ƺ · Ƹƹ · Ƨƨ · ƻ · Ƽƽ · ,,... · ~ · EUR · ǁ · , · ? · ʻ


Ligaturer

+æ · Ǣǣ · Ǽǽ · '" · DZ Dz dz · ,, ... + · IJij · ? < OE · ? ^ ? · Ỻỻ · (@) · & · Ƕo · Ȣȣ · ?? · ȸ · ȹ · ʥ · ʤ · EUR · fi · , · ? · ,, · ʩ · ... · ʪ · ʫ · ɮ · + · ʨ · ʦ · ʧ · ᵫ · , · " · ᵺ


Diakritiska tecken

´ · < · + · ? · ˝ · ̏ · (TM) · · · ¨ · ː · : · ? · ¯ · ˍ · 'EUR" · 'EUR" · ~ · ~ · oe · ? · '' · ? · > · , · ¸ · > · ^ · / · . · |

Källa: Wikipedia, den fria encyklopedin.


Flicknamn L: Vad tycker andra om L?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*