Na

Namnbetydelse Na

Vad betyder Na?

Här hittar du information om namnet Na.

Vad betyder ditt namn Na? Namnbetydelse, namnstatistik, ursprung, mm.

Na är ett kvinnonamn.

Na leder hit. -vriga betydelser, se NA
Natrium


TeckenNa
Atomnr.11
Grupp1
Period3
Blocks

Allmänt
,,mnesklass
alkalimetaller
Densitet
948 kg/m3(273 K)
Hårdhet
0,52
Utseende
silvrigt vitAtomens egenskaper
Atommassa
22,949271 u
Atomradie (beräknad)
180 (190) pm
Kovalent radie
254 pm
van der Waalsradie
227 pm
Elektronkonfiguration
[ Ne ]3s1
e'EUR" per skal
2,8,1
Oxidationstillstånd (O)
1, (stark bas)
Kristallstruktur
Kubisk rymdcentrerad
,,mnets fysiska egenskaper
Aggregationstillstånd
fast
Magnetiska egenskaper
paramagnetisk
Smältpunkt
370,87 K (98 °C)
Kokpunkt
1156 K (883 °C)
Molvolym
23,78 ·10-6m3/mol
...ngbildningsvärme
96,96 kJ/mol
Smältvärme
598 kJ/mol
...ngtryck
1,43·10-5Pa vid 1234 K
Ljudhastighet
3200 m/s vid 293,15 K
Diverse
Elektronegativitet
0,98 (Paulingskalan)
Värmekapacitet
1337 J/(kg·K)
Elektrisk ledningsförmåga
21·106S/m (Ω'^'1·m'^'1)
Värmeledningsförmåga
44 W/(m·K)
1ajonisationspotential
495,8 kJ/mol
2a jonisationspotential
4562 kJ/mol
3e jonisationspotential
6910,3 kJ/mol
4e jonisationspotential
9543 kJ/mol
5e jonisationspotential
13354 kJ/mol
6e jonisationspotential
16613 kJ/mol
7e jonisationspotential
20117 kJ/mol
8e jonisationspotential
25496 kJ/mol
9e jonisationspotential
28932 kJ/mol
10e jonisationspotential
141362 kJ/mol
Stabilaste isotoper

Isotop
F %
Halv.tid
Typ
Energi (MeV)
Prod.
21Na
syntetisk
22,49 s
β+
0,2184
21Ne
22Na
syntetisk
2,602 år
ε
2,842
22Ne
23Na
100 %
23Na, stabil isotop med 12 neutroner

SI-enheter & STP används om ej annat angivits.
Natrium (latinskt namn natrium) är ett mjukt, metalliskt grundämne. Natrium tillhör gruppen alkalimetaller och är ganska vanligt i jordskorpan. Natriummetall är ytterst reaktivt och föreligger därför alltid i form av salter. Natriumjonen, Na+ är den vanligaste katjonen i havsvatten och har viktiga biologiska roller. Växter klarar sig dock i allmänhet utan natrium. Människor får ofta i sig alldeles för mycket genom att vi blivit vana vid smaken av (ursprungligen) salt i konserverade livsmedel. Rekommenderat dagligt intag anges till högst 2-3 gram natrium, den mängd som finns i 5-7 gram vanligt koksalt. Enligt Livsmedelsverket behöver vi inte få i oss mer än 0,5 gram natrium per dag.
Ett natriumsalt i en flamma färgar flamman gulFöreningar
I sina föreningar är natrium alltid envärt, alltså i vattenlösning av ett lösligt natriumsalt bildas jonen Na+.
Natriummanganat (Na2MnO4) och natriumpermanganat (NaMnO4) är två oxiderande natriumsalt.
Natriumklorid (NaCl) är ett mycket vanligt ämne i hemmet mer känt som koksalt.
Natriumnitrat (NaNO3) är ett konserveringsmedel mer känt som natronsalpeter eller salpeter.
Natriumhydroxid (NaOH) är en frätande bas som används vid rensning av avlopp.
Förekomst
Natrium är det 6:e vanligaste grundämnet i jordskorpan och är ganska vanligt i havet i form av natriumklorid.
Framställning
Natrium framställs nu för tiden genom elektrolys av smält natriumklorid.
Vid anoden: 2Cl'^' '+' Cl2 + 2e'^'
Vid katoden: 2Na+ + 2e'^' '+' 2Na
...r 1807 framställdes för första gången natrium av Humphry Davy, genom elektrolys av natriumhydroxid.
Biologiska roller
Natrium förekommer även mycket i kroppen, då i jonform (Na+). Det har en viktig roll i osmoregleringen och upprätthållandet av cellernas membranpotential, vilken är viktig för fortledning av aktionspotentialer (ett slags elektrisk signalering). Na+ finns i mycket högre grad utanför cellerna än inuti. Membranet har kanaler om Na+-jonerna kan strömma igenom. De är i vanliga fall stängda men kan öppnas, då strömmar Na+-joner in i cellen. Den elektrokemiska gradienten som ger membranpotentialen uppstår dels genom de stängda kanalerna, och dels med hjälp av Na+/K+-pumpen. Detta är en pump som kräver energi (i form av ATP) och gör att Na+ pumpas ut ur cellen samtidigt som K+ (kalium) kommer in.
Historia
Natrium renframställdes första gången 1807 av engelsmannen Humphry Davy.
Källor
^ Nationalencyklopedin, artikeln natrium
Se även
Periodiska systemet
Högtrycksnatrium
Lågtrycksnatrium
Koksalt
Natriumlampa

v 'EUR d 'EUR r
Periodiska systemet

1
2
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
H
0
He
2
Li
Be
0
B
C
N
O
F
Ne
3
Na
Mg
0
Al
Si
P
S
Cl
Ar
4
K
Ca
0
Sc
Ti
V
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
Ga
Ge
As
Se
Br
Kr
5
Rb
Sr
0
Y
Zr
Nb
Mo
Tc
Ru
Rh
Pd
Ag
Cd
In
Sn
Sb
Te
I
Xe
6
Cs
Ba
La
Ce
Pr
Nd
Pm
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Hf
Ta
W
Re
Os
Ir
Pt
Au
Hg
Tl
Pb
Bi
Po
At
Rn
7
Fr
Ra
Ac
Th
Pa
U
Np
Pu
Am
Cm
Bk
Cf
Es
Fm
Md
No
Lr
Rf
Db
Sg
Bh
Hs
Mt
Ds
Rg
Cn
Uut
Fl
Uup
Lv
Uus
Uuo
0
Alkalimetaller
Alkaliska jordartsmetaller
Lantanoider
Aktinoider
-vergångsmetaller
-vriga metaller
Halvmetaller
-vriga icke-metaller
Halogener
,,delgaser
Okända kemiska egenskaper

Större version av periodiska systemet

Källa: Wikipedia, den fria encyklopedin.


Flicknamn Na: Vad tycker andra om Na?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*